Paratrypauchen microcephalus (Bleeker, 1860)

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Paratrypauchen Murdy, 2008

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Ctenotrypauchen barnardi Hora, 1926; Trypauchen chantungensis wakae Fang, 1942; Trypauchen raha Popta, 1922; Trypauchen wakae Jordan & Snyder, 1901.

Velikost

18 cm.

Původní popis

Bleeker, P. 1860. Dertiende bijdrage tot de kennis der vischfauna van Borneo. Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neerlandicae v. 8 (art. 4): 1-64.