Cryptocentrus cyanotaenia (Bleeker, 1853)

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Cryptocentrus Valenciennes, 1837

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Bleeker, P. 1853. Diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Batavia. Tiental I-VI. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië v. 4: 451-516.