Crenicichla geayi Pellegrin, 1903

hřebenáč červenohřbetý

Čeleď: Cichlidae Bonaparte, 1835

Rod: Crenicichla Heckel, 1840

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

hřebenáč červenohřbetý

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Velikost

20 cm.

Původní popis

Pellegrin, J. 1903. Description de Cichlidés nouveax de la collection du Muséum. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. (Sér. 1) v. 9 (no. 3): 120-125.