Saxatilia coppenamensis (Ploeg, 1987)

hřebenáč coppenamský

Čeleď: Cichlidae Bonaparte, 1835

Rod: Saxatilia Varella, Kullander, Menezes, Oliveira & López-Fernández, 2023

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Crenicichla coppenamensis Ploeg, 1987.

České názvy

hřebenáč coppenamský

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Typová lokalita

Left bank tributary to Linker Coppename River, Suriname.

Původní popis

Ploeg, A. 1987. Review of the cichlid genus Crenicichla Heckel, 1840 from Surinam, with descriptions of three new species (Pisces, Perciformes, Cichlidae). Beaufortia v. 37 (no. 5): 73-98.