Saxatilia anthurus Cope, 1872

hřebenáč krásnoocasý

Čeleď: Cichlidae Bonaparte, 1835

Rod: Saxatilia Varella, Kullander, Menezes, Oliveira & López-Fernández, 2023

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Crenicichla anthurus Cope, 1872.

České názvy

hřebenáč krásnoocasý

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Výskyt

Jižní Amerika — Ekvádor (Rio Ucayali a Rio Marañon), Kolumbie (Rio Puttumayo) a Peru (Rio Ucayali).

Typová lokalita

Río Ambyiacu, Peru.

Velikost

22 cm SL.

Původní popis

Cope, E. D. 1872. On the fishes of the Ambyiacu River. Proc. Acad. Nat. Sci. Phila. v. 23: 250-294, Pls. 3-16.