Crenicara latruncularium Kullander & Staeck, 1990

hřebenáček šachovnicový

Čeleď: Cichlidae Bonaparte, 1835

Rod: Crenicara Steindachner, 1875

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

hřebenáček šachovnicový

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Kullander, S. O. & Staeck, W. 1990. Crenicara latruncularium (Teleostei, Cichlidae), a new cichlid species from Brazil and Bolivia. Cybium v. 14 (no. 2): 161-173.