Coryphopterus punctipectophorus Springer, 1960

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Coryphopterus Gill, 1863

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Springer, V. G. 1960. A new gobiid fish from the eastern Gulf of Mexico. Bulletin of Marine Science of the Gulf and Caribbean v. 10 (no. 2): 237-240.