Coryphaenoides thelestomus Maul, 1951

hlavoun bradavkatý

Čeleď: Macrouridae Bonaparte, 1831

Rod: Coryphaenoides Gunnerus, 1765

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

hlavoun bradavkatý

    Původní popis

    Maul, G. E. 1951. Monografia dos peixes do Museu Municipal do Funchal. Famílias Macrouridae e Merlucciidae. Boletim do Museu Municipal do Funchal No. 5 (art. 12): 5-55.