Coryphaenoides sibogae Weber & de Beaufort, 1929

Čeleď: Macrouridae Bonaparte, 1831

Rod: Coryphaenoides Gunnerus, 1765

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Weber, M. & de Beaufort, L. F. 1929. The fishes of the Indo-Australian Archipelago. V. Anacanthini, Allotriognathi, Heterostomata, Berycomorphi, Percomorphi: families Kuhliidae, Apogonidae, Plesiopidae, Pseudoplesiopidae, Priacanthidae, Centropomidae. E. J. Brill Ltd., Leiden. The Fishes of the Indo-Australian Archipelago. v. 5: i-xiv + 1-458.