Rhinogobius pulcher (Endruweit, 2024)

Čeleď: Oxudercidae Günther, 1861

Rod: Rhinogobius Gill, 1859

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Huangjiang River, Yangtze River basin, Shanmen town, Dongkou County, Shaoyang Prefecture, Hunan Province, China.

Původní popis

Endruweit, M. 2024. Fishes of the Red River - Perciformes, Synbranchiformes. Endruweit, Isernhagen: 1-282.