Rhinogobius bufonius Endruweit, 2024

Čeleď: Oxudercidae Günther, 1861

Rod: Rhinogobius Gill, 1859

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Maoyanghe River, Changhuajiang River drainage, Wuzhistan City, Hainan Island, China.

Původní popis

Endruweit, M. 2024. Fishes of the Red River - Perciformes, Synbranchiformes. Endruweit, Isernhagen: 1-282.