Lipogenys hyalinumvelum Gomes, Silva & Churro, 2024

Čeleď: Notacanthidae Rafinesque, 1810

Rod: Lipogenys Goode & Bean, 1895

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Gomes, P., Silva, H. & Churro, C. 2024. Hidden in the depths, discovery of a new spiny sucker eel of the genus Lipogenys Goode and Bean 1895 (Teleostei, Notacanthiformes, Notacanthidae) in the eastern North Atlantic Ocean. Journal of Fish Biology Early view: [1-x].