Coris pictoides Randall & Kuiter, 1982

kněžík černohřbetý

Čeleď: Labridae Cuvier, 1816

Rod: Coris Lacepède, 1801

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

kněžík černohřbetý

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Randall, J. E. & Kuiter, R. H. 1982. Three new labrid fishes of the genus Coris from the western Pacific. Pacific Science v. 36 (no. 2): 159-173, Pls. 1-2.