Neosalanx taihuensis Chen, 1956

Čeleď: Salangidae Bleeker, 1859

Rod: Neosalanx Wakiya & Takahasi, 1937

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Lake Tai (Taihu), China.

Původní popis

Chen, N.-S. 1956. On the salangid fishes of Lake Taihu. Acta Hydrobiologica Sinica v. 2 (no. 2): 324-335.