Stolephorus meteorum Hata, Lavoué, Bogorodsky, Alpermann & Motomura, 2023

Čeleď: Engraulidae Gill, 1861

Rod: Stolephorus Lacepède, 1803

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Off Jizan, Saudi Arabia, southern Red Sea, 16.36169° - 16.32980°, 42.32756° - 42.33422°, depth 30 - 32 meters.

Původní popis

Hata, H., Lavoué S., Bogorodsky S. V., Alpermann T. J. & Motomura H. 2023. A new Stolephorus (Teleostei: Clupeiformes: Engraulidae: Engraulinae) from the Red Sea. Ichthyology & Herpetology v. 111 (no. 2): 191-203.