Phoxinus abanticus Turan, Bayçelebi, Özuluğ, Gaygusuz & Aksu, 2023

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Phoxinus Rafinesque, 1820

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Outlet of Lake Abant, Bolu Province, Turkey, 40.664722N, 31.425000E.

Původní popis

Turan, D., Bayçelebi, E., Özuluğ, M., Gaygusuz, Ö. & Aksu, İ. 2023. Phoxinus abanticus, a new species from the Lake Abant drainage in Türkiye (Teleostei: Leuciscidae). Journal of Fish Biology v. 102 (no. 5): 1157-1167 [1-11].