Neolissochilus pnar Dahanukar, Sundar, Rangad, Proudlove & Raghavan, 2023

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Neolissochilus Rainboth, 1985

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Cave, 92 m below the surface in Krem Um Ladaw, Meghalaya, India.

Původní popis

Dahanukar, N., Sundar, R. L., Rangad, D., Proudlove, G. & Raghavan, R. 2023. The world’s largest cave fish from Meghalaya, Northeast India, is a new species, Neolissochilus pnar (Cyprinidae, Torinae). Vertebrate Zoology v. 73: 141-152.