Nannocharax chochamandai Manda, Snoeks, Decru, Brecko & Vreven, 2023

Čeleď: Distichodontidae Günther, 1864

Rod: Nannocharax Günther, 1867

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Fungwe River at Kanonga Village, upstream of the confluence with the Kanonga River, Democratic Republic of Congo, 9°51'31"S, 25°7'14.4"E, elevation 623 meters.

Původní popis

Manda, B. K., Snoeks, J., Decru, E., Brecko, J. & Vreven, E. J. 2023. Revision of Nannocharax luapulae Boulenger 1915 (Characiformes: Distichodontidae) from the upper Congo basin: evidence for a species pair. Journal of Fish Biology v. 103 (no. 3): 557-573 [1-17].