Iniistius bakunawa Sorgon, Tea, Meren & Nañola, 2023

Čeleď: Labridae Cuvier, 1816

Rod: Iniistius Gill, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Loay fish market, Bohol, Philippines.

Původní popis

Sorgon, K. E. S., Tea, Y.-K., Meren, J. C. & Nañola, C. L. Jr. 2023. Iniistius bakunawa, a new species of razor wrasse (Teleostei: Labridae) from the Philippines and Western Australia. Raffles Bulletin of Zoology v. 71: 511-519.