Mustura yangi Qin, Kottelat, Kyaw & Chen, 2022

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Mustura Kottelat, 2018

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Tanjar Chaung, a stream passing Lone Shar Yan Village, Mali Hka River drainage, Irrawaddy River basin, Putao District, Kachin State, Myanmar, 27°08'19"N, 97°33'34"E, elevation 435 meters.

Původní popis

Qin, T., Kottelat, M., Kyaw, Y. M. M. & Chen, X. 2022. Mustura yangi, a new species of loach (Teleostei: Nemacheilidae) from Putao, Irrawaddy drainage, northern Myanmar. Ichthyological Exploration of Freshwaters v. 31 (no. 2): IEF-1181: 179-189 [1-11].