Hyporthodus griseofasciatus Moore, Wakefield, DiBattista & Newman, 2022

Čeleď: Epinephelidae Bleeker, 1874

Rod: Hyporthodus Gill, 1861

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Two Peoples Bay canyon, Western Australia, 35°17'S, 118°05'E, depth 76 meters.

Původní popis

Moore, G. I., Wakefield, C. B., DiBattista, J. D. & Newman, S. J. 2022. Hyporthodus griseofasciatus (Perciformes: Epinephelidae), a new species of deep-water grouper from the west coast of Australia. Journal of Fish Biology v. 101 (no. 6): 1540-1556 [1-17].