Gobio multipunctatus Vasil’eva, Mamilov & Sharakhmetov, 2023

Čeleď: Gobionidae Bleeker, 1863

Rod: Gobio Cuvier, 1816

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Emel River, Lake Alakol basin, southeast Kazakhstan.

Původní popis

Vasil'eva, E. D., Mamilov, N. S. & Sharakhmetov, S. E. 2023. Gudgeon from the Emel River and problems of the gudgeon taxonomy (genus Gobio, Cyprinidae) in Kazakhstan and Siberia. Journal of Ichthyology v. 63 (no. 5): 849-863.