Triplophysa shannanensis Wang, Huang, Chen & He, 2024

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Triplophysa Rendahl, 1933

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Niangjiang Chu, Tsona County, Shannan Prefecture, Tibet, China, 92°14'57"E, 27°57'48"N, elevation 4,579 meters

Původní popis

Wang, M., Huang, J., Chen, Y.-X. & He, D.-K. 2024. Triplophysa shannanensis, a new species of Tibetan Stone Loach (Nemacheilidae) from the Yarlung Tsangpo-Brahmaputra River, Tibet. Journal of Ichthyology v. 64: [1-25].