Homatula tigris Che, Dao, Chen, Pan, Hua, Liang & Wang, 2023

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Homatula Nichols, 1925

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Muyang-he River, Panlong-jiang, Dianyuan Town, Panlong District, Yunnan Province, China, 25°14'02"N, 102°49'52"E, elevation 2,003 meters.

Původní popis

Che, X.-J., W. Dao, Chen, Y.-C., Pan, X.-F., Hua, Z.-X., Liang, X. & Wang, X.-A. 2023. Homatula tigris, a new species of nemacheiline loach from the upper Yangtze River in Yunnan, China (Cypriniformes: Nemacheilidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters v. 31 (no. 3): IEF-1187: 277-286 [1-10].