Eustomias lucenae Villarins, Fischer, Prokofiev & Mincarone, 2023

Čeleď: Stomiidae Bleeker, 1859

Rod: Eustomias Vaillant, 1884

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Off State of Rio Grande do Norte, ABRACOS station AB2#39, 04°52ʹ27"S, 34°35ʹ23"W - 04°50ʹ53"S, 34°51ʹ05"W, depth 650 - 800 meters.

Původní popis

Villarins, B. T., Fischer L. G., Prokofiev A. M. & Mincarone, M. M. 2023. Four new species of dragonfish genus Eustomias (Stomiiformes: Stomiidae: Melanostomiinae) from the western tropical Atlantic, with remarks on Eustomias minimus Clarke, 1999. Zoological Journal of the Linnean Society Advance access: 1-17.