Cynoglossus glotta Fricke, Golani & Appelbaum-Golani, 2023

Čeleď: Cynoglossidae Jordan, 1888

Rod: Cynoglossus Hamilton, 1822

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

North shore, Entaentor Island, Dahlak Archipelago, Eritrea, Red Sea, 16°20'37.7''N, 40°14'30.9''E, depth 0 - 1 meter.

Původní popis

Fricke, R., Golani, D. Appelbaum-Golani, B. 2023. Review of the tonguesoles of the Red Sea, with description of a new species (Teleostei: Cynoglossidae). Taxa (Journal of Taxonomy and Systematics) v. 3: 1-36.