Cynodonichthys gomesi (Huber, Mejía-Vargas & Vermeulen,, 2023)

Čeleď: Rivulidae Myers, 1925

Rod: Cynodonichthys Meek, 1904

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Ruta 62, 11 km south of Chigorodó, Antioquia Department, northwest Colombia, 7.574N, 76.624W, elevation 47 meters.

Původní popis

Huber, J. H., Mejía-Vargas, D. A. & Vermeulen, F. B. M. 2023. Two new Rivulus sp. from north-western Colombia, after a redescription of Riv. pacificus (Cyprinodontiformes, Rivulidae). Killi-Data Series 2023: 74-99.