Bryconamericus parapetiensis Román-Valencia, Ruiz-C. & Taphorn, 2023

Čeleď: Characidae Latreille, 1825

Rod: Bryconamericus Eigenmann, 1907

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Parapeti River drainage upstream from Camiri, Izozog/Parapeti, Iténez, Amazon, Santa Cruz, Bolivia, 10°22'52.72"S, 65°23'17.28"W, elevation 104 meters.

Původní popis

Román-Valencia, C., Ruiz-C., R. I. & Taphorn, D. C. 2023. Revision of Bryconamericus (Characiformes, Characidae) from Pacific coastal and Amazon River drainages with descriptions of three new species. Revista de Investigaciones de la Universidad del Quindío v. 35 (no. 2): 12-56.