Aulotrachichthys titan Matsunuma, Ujihara & Endo, 2023

Čeleď: Trachichthyidae Bleeker, 1856

Rod: Aulotrachichthys Fowler, 1938

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Kyushu-Palau Ridge, Japan.

Původní popis

Matsunuma, M., Ujihara, A. & Endo, H. 2023. Two new species of Aulotrachichthys (Beryciformes: Trachichthyidae) from the northwestern Pacific. Ichthyological Research v. 71 (no. 1): 56-82 [1-27].