Tor remadevii Kurup & Radhakrishnan, 2011

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Tor Gray, 1834

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Pambar River, Chinnar Wildlife Sanctuary, Kerala, southern India.

Původní popis

Kurup, B. M. & Radhakrishnan, K. V. 2011. Tor remadevii, a new species of Tor (Gray) from Chinnar Wildlife Sanctuary, Pambar River, Kerala, southern India. Journal of the Bombay Natural History Society v. 107 (no. 3) [2010]: 227-230.