Australoheros ricani Lucena, Kullander, Norén & Calegari, 2023

Čeleď: Cichlidae Bonaparte, 1835

Rod: Australoheros Říčan & Kullander, 2006

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Rio Morcego, tributary of the Rio Jaquí-mirim, Rio Jacuí basin, Espumoso, Rio Grande do Sul, Brazil, 28°53'55"S, 52°49'0.5"W.

Původní popis

Lucena, C. A. S. de, Kullander, S. O., M. Norén, M. & Calegari, B. 2023. Healing nomenclature: making the names Australoheros mboapari and Australoheros ricani available (Teleostei: Cichlidae). Zootaxa 5306 (no. 4): 497-500.