Xenisthmus nigrolateralis Chen, Harefa, Jiang & Chang, 2022

Čeleď: Xenisthmidae Miller, 1973

Rod: Xenisthmus Snyder, 1908

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Wanglitung, Henchuen township, Pingtung County, Taiwan. 

Původní popis

Chen, I-S., Harefa, T., Jiang, G.-C. & Chang, C.-W. 2022. A new wriggler of Eleotrid (Teleostei: Xenisthmidae) from Taiwan. Zootaxa 5189 (no. 1): 13-17.