Congothrissa gossei Poll, 1964

sleďovka Gosseova

Čeleď: Dorosomatidae Gill, 1861

Rod: Congothrissa Poll, 1964

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

sleďovka Gosseova

    Původní popis

    Poll, M. 1964. Une famille dulcicole nouvelle de poissons africains: les Congothrissidae. Académie Royal des Sciences d'Outre-Mer, Cl. Sci. Nat. Méd. (N. S.) v. 15 (no. 2): 1-40, Pls. 1-8.