Cnesterodon septentrionalis Rosa & Costa, 1993

ostrozubka sedmipruhá

Čeleď: Poeciliidae Bonaparte, 1831

Rod: Cnesterodon Garman, 1895

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

ostrozubka sedmipruhá

  • Hanel, L. & Novák, J., 2009. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 6. Paprskoploutví (Actinopterygii), Kostnatí (Neopterygii) [cípalové (Mugiliformes) hrdložábří (Synbranchiformes)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 96 str.

Původní popis

Rosa, R. S. & W. J. E. M. Costa 1993. Systematic revision of the genus Cnesterodon (Cyprinodontiformes: Poeciliidae) with the description of two new species from Brazil. Copeia 1993 (no. 3): 696-708.