Clupeonella grimmi Kessler, 1877

kilka Grimmova

Čeleď: Ehiravidae Deraniyagala, 1929

Rod: Clupeonella Kessler, 1877

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

kilka Grimmova

    Původní popis

    Kessler, K. T. 1877. The Aralo-Caspian Expedition. IV. Fishes of the Aralo-Caspio-Pontine ichthyological region. St. Petersburg. Aralo-Caspian Exped.: i-xxvii + 1-360.