Citharichthys minutus Cervigón, 1982

Čeleď: Cyclopsettidae Campbell et al., 2019

Rod: Citharichthys Bleeker, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Cervigón, F. 1982. Los peces marinos de Venezuela. Complemento V. Contribuciones cientifique, Universidad del Oriente, Nueva Esparta. Los peces marinos de Venezuela.: 1-15.