Citharichthys arenaceus Evermann & Marsh, 1900

Čeleď: Cyclopsettidae Campbell et al., 2019

Rod: Citharichthys Bleeker, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Evermann, B. W. & Marsh, M. C. 1900. The fishes of Porto Rico. Bulletin of the U. S. Fish Commission v. 20 (pt 1) [for 1900]: 49-350, Pls. 1-49.