Cirrhimuraena orientalis Nguyen, 1993

Čeleď: Ophichthidae Günther, 1870

Rod: Cirrhimuraena Kaup, 1856

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Nguyen, K. H. 1993. Marine fishes of Vietnam (Anguillomorpha, Cyprinomorpha, Atherinomorpha). Science & Technology Publishers, Hanoi. Marine fishes of Vietnam (Anguillomorpha, Cyprinomorpha, Atherinomorpha). v. 2 (no. 2): 1-176.