Cetonurichthys subinflatus Sazonov & Shcherbachev, 1982

Čeleď: Macrouridae Bonaparte, 1831

Rod: Cetonurichthys Sazanov & Shcherbachev, 1982

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Sazonov, Yu. I. & Shcherbachev, Yu. N. 1982. A preliminary review of grenadiers related to the genus Cetonurus Günther (Gadiformes, Macrouridae). Description of new taxa related to the genera CetonurusGünther and Kumba Marshall. Voprosy Ikhtiologii v. 22 (no. 5): 707-721.