Carinotetraodon imitator Britz & Kottelat, 1999

Čeleď: Tetraodontidae Bonaparte, 1831

Rod: Carinotetraodon Benl, 1957

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Britz, R. & Kottelat, M. 1999. Carinotetraodon imitator, a new freshwater pufferfish from India (Teleostei: Tetraodontiformes). Journal of South Asian Natural History v. 4 (no. 1): 39-47.