Callionymus tenuis Fricke, 1981

Čeleď: Callionymidae Bonaparte, 1831

Rod: Callionymus Linnaeus, 1758

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Fricke, R. 1981. Two new and a rare species of the genus Callionymus (Teleostei: Callionymidae). Annali del Museo Civico di Storia Naturale `Giacomo Doria' v. 83: 387-400.