Eugnathogobius illotus (Larson, 1999)

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Eugnathogobius Smith, 1931

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny