Coelorinchus longissimus Matsubara, 1943

Čeleď: Macrouridae Bonaparte, 1831

Rod: Coelorinchus Giorna, 1809

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Matsubara, K. 1943. Ichthyological annotations from the depth of the Sea of Japan. VIII-IX. Journal Sigenkagaku Kenkyusyo v. 1 (no. 2): 131-152.