Acheilognathus binidentatus Li, 2001

Čeleď: Acheilognathidae Bleeker, 1863

Rod: Acheilognathus Bleeker, 1859

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Wang, S.-A., Z.-M. Wang, G.-L. Li, Y.-P. Cao et al. 2001. The fauna of Hebei, China. Pisces. Hebei Science and Technology Publishing House. Fauna Hebei 2001: 1-366.