Bythites gerdae Nielsen & Cohen, 1973

Čeleď: Bythitidae Gill, 1861

Rod: Bythites Reinhardt, 1835

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Nielsen, J. G. & Cohen, D. M. 1973. A review of the viviparous ophidioid fishes of the genera Bythites Reinhardt and Abythites new (Pisces, Ophidioidei). Steenstrupia v. 3 (no. 8): 71-88.