Sabanejewia aralensis (Kessler, 1877)

Čeleď: Cobitidae Swainson, 1838

Rod: Sabanejewia Vladykov, 1929

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Cobitis aralensis Kessler, 1877.

Typová lokalita

Syr Darya River mouth, Kazakhstan; Amu Darya River mouth, Uzbekistan.

Původní popis

Kessler, K. F. 1877. The Aralo-Caspian Expedition. IV. Fishes of the Aralo-Caspio-Pontine ichthyological region. St. Petersburg. i-xxviii + 1-360, Pls. 1-8.