Bryaninops yongei (Davis & Cohen, 1969)

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Bryaninops Smith, 1959

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Davis, W. P. & Cohen, D. M. 1969. A gobiid fish and a palaemonid shrimp living on an antipatharian sea whip in the tropical Pacific. Bulletin of Marine Science v. 18 (no. 4): 749-761.