Heteromormyrus tavernei (Poll, 1972)

rypoun kipepský

Čeleď: Mormyridae Bonaparte, 1831

Rod: Heteromormyrus Steindachner, 1866

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Paramormyrops tavernei (Poll, 1972).

České názvy

rypoun kipepský

    Typová lokalita

    Masombwe, Kipepe River, tributary of Tumbwe River, Congo River basin, Democratic Republic of Congo.

    Původní popis

    Poll, M. 1972. Description de deux espèces nouvelles de Mormyridae du Bassin du Congo appartenant aux genres Brienomyrys Tav. et Pollimyrus Tav. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines v. 85 (nos 1-2): 163-168.