Branchiostegus japonicus (Houttuyn, 1782)

štíhlice japonská

Čeleď: Latilidae Gill ,1862

Rod: Branchiostegus Rafinesque, 1815

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Latilus ruber Kishinouye, 1907.

České názvy

štíhlice japonská

  • Hanel, L., Plíštil, J. & Novák, J. 2011. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 7. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ropušnicotvaří (Scorpaeniformes) — ostnoploutví (Perciformes) — Percoidei]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 152 str.

Původní popis

Houttuyn, M. 1782. Beschryving van eenige Japanese visschen, en andere zee-schepzelen. Verhandelingen der Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem v. 20 (pt 2): 311-350.