Epinnula rex Ho, Motomura, Hata & Chiang, 2022

Čeleď: Gempylidae Gill, 1862

Rod: Epinnula Poey, 1854

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Off Taira Island, Kagoshima Prefecture, Japan.

Původní popis

Ho, H.-C., Motomura, H. Hata, H. & Chiang W.-C. 2022. Epinnula rex nom. nov., a replacement name for Epinnula pacifica Ho, Motomura, Hata & Jiang, 2017 (Teleostei: Gempylidae). Zootaxa 5141 (no. 2): 199-200.